Các phiên bản của C#

Phiên bản 8.0
Chỉ hỗ trợ trong .Net Core 3.x hoặc các phiên bản cao hơn, được giới thiệu vào tháng 9 năm 2019. Nhiều tính năng mới được giới thiệu như các phương thức giao diện mặc định (default interface methods), các luồng không đồng bộ (async streams), các chỉ số và phạm vi (indices and ranges), các loại tham chiếu nullable (nullable reference types), v.v..

Tải về
Phiên bản 7.0
Pattern matching, local functions, out variable declarations, throw expressions, binary literals, và digit separators là những tính năng mới, phiên bản ra đời vào tháng 3/2017 cùng với .Net framework 4.7.
Phiên bản 6.0
Nó được coi là phiên bản mặc định của ngôn ngữ, ra đời vào năm 2015 cùng với Visual Studio 2015.

Tải về
Phiên bản 5.0
Ra đời vào năm 2012, với các cách mạng mới là đặc tính Async và Caller Information.
Phiên bản 4.0
Bản chính thức của .Net 4 được công bố và phát hành cùng với Visual Studio 2010 vào 12/04/2010.
Phiên bản 3.5
Được phát hành vào tháng 11/2007, sử dụng CLR 2.0. Phiên bản nãy có thể được xem là tương đương với phiên bản 2.0 SP1 và 3.0 SP1 cộng lại.
Phiên bản 2.0
Kể từ phiên bản này, .Net framework hỗ trợ đầy đủ nền tảng 64-bit. Ngoài ra, cũng có một số thay đổi trong API; hỗ trợ kiểu generics; bổ xung hỗ trợ cho ASP.NET.
Phiên bản 1.0
Đây là phiên bản đầu tiên của .Net framework, nó được phát hành vào năm 2002 cho các hệ điều hành Windows 98, NT 4.0, 2000 và XP.