Các ngôn ngữ thiết kế website

Các ngôn ngữ thiết kế website được sử dụng theo luật cú pháp, mỗi ngôn ngữ có qui định cú pháp riêng nhưng nói chung đều có đặc điểm chung là dễ sử dụng. Một số ngôn ngữ có cú pháp tương tự ngôn ngữ nói, và hầu hết là miễn phí, được cung cấp trên các trang web chính thức để mọi người (các nhà thiết kế web, các nhà lập trình web, các nhà phát triển web, …) nghiên cứu hoặc tải về sử dụng.

Các ngôn ngữ thiết kế website dùng để giao tiếp với máy tính theo các mức độ khác nhau phụ thuộc vào phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ và khả năng của người sử dụng. Nói chung mọi người sẽ phụ thuộc vào nghề nghiệp để thực hiện các ngôn ngữ thiết kế website, mỗi người theo cách cá nhân thể hiện rõ ràng bằng tình yêu thuần khiết từ bắt đầu đến thành thạo. Giao tiếp giữa ngôn ngữ thiết kế website và con người diễn ra, mục đích của nhà lập trình là để máy tính chạy và chạy nhanh được những chương trình do nhà lập trình lập lên.

Tải về các công nghệ web

Thành thạo ngôn ngữ thiết kế website và thiết kế trang web, mục đích của nhà thiết kế web là để chất lượng cuộc sống nâng cao và cải thiện nhờ những website do nhà thiết kế web xây dựng. Trên thị trường có vài chục công nghệ tốt có thể dùng cho phát triển trang web, chúng tôi lựa chọn 7 ngôn ngữ thiết kế website đảm bảo đầy đủ nhất cho những người yêu thích các trang trình chủ .aspx hay trình khách .htm. Chúng sẽ là công cụ quyền năng để thiết kế các trang web có độ tin cậy như chính bản thân các ngôn ngữ thiết kế website đã được tiêu chuẩn và được hầu hết các trình duyệt hiện đại hỗ trợ.

Các ngôn ngữ thiết kế website được cập nhật tiếp tục theo các tiêu chuẩn web mới nhất, chúng tôi giới thiệu phiên bản mới nhất của ngôn ngữ để đảm bảo khả năng cập nhật. Các tính năng mới có thể được thêm vào, và chức năng cũ không thể bị xóa, để phát triển (nhất quán, chắc chắn, thành tựu, …) khi nâng cấp hoặc cập nhật ngôn ngữ.

1. HTML
HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang web.
 • HTML mô tả cấu trúc các trang web thông qua đánh dấu
 • Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML
 • Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ
 • Các thẻ HTML đề nhãn các mảnh nội dung như "heading", "paragraph", "table", ...
 • Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trang
Bắt đầu với các thẻ HTML 5.0 >
2. CSS
CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để xác định kiểu cho các trang web.
 • CSS mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình hoặc trên các phương tiện khác
 • CSS tiết kiệm nhiều công việc, nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều trang web ngay lập tức
Xem các tham khảo CSS 3.0 >
3. JS
JS (JavaScript) là ngôn ngữ lập trình của HTML và Web.
 • JavaScript dùng để lập trình ứng xử cho các trang web (thay đổi nội dung HTML, thay đổi giá trị thuộc tính HTML, thay đổi kiểu HTML, ẩn và hiện các phần tử HTML)
 • Các kịch bản script có thể được đặt trong phần <body>, hoặc trong phần <head>, hoặc trong tệp ngoài của một trang web
 • ECMA-262 là tên chính thức của tiêu chuẩn, ECMAScript (thường được viết tắt là ES) là tên chính thức sử dụng cho ngôn ngữ
Sống với các đối tượng JS ES6 > Các ngôn ngữ thiết kế website
4. SQL
SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn, để thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • SQL là viết tắt của Structured Query Language
 • SQL cho phép tiếp cận và thao tác các CSDL
SQL có thể:
 • Thực thi các truy vấn với CSDL
 • Gọi ra dữ liệu từ CSDL
 • Thêm các bản ghi vào CSDL
 • Cập nhật các bản ghi trong CSDL
 • Xóa các bản ghi từ CSDL
 • Tạo các CSDL mới
 • Tạo các bảng mới trong CSDL
 • Tạo các thủ tục mới trong CSDL
 • Tạo các view trong CSDL
 • Thiết lập quyền trên các bảng, các thủ tục, và các view
5. PYTHON
Phython là ngôn ngữ lập trình yêu thích được sử dụng trên server để tạo các ứng dụng web.
 • Có thể được xử lý theo cách thủ tục, hướng đối tượng hoặc chức năng
Phython dùng để:
 • Phát triển web (phía máy chủ)
 • Phát triển phần mềm
 • Toán học
 • Kịch bản hệ thống
6. C #
C # (phát âm C Sharp) là ngôn ngữ lập trình của trang .aspx và ứng dụng web, một ngôn ngữ cấp cao dựa trên thư viện lớp .NET Framework.
 • Lập trình hiện đại, đa năng và được ECMA và ISO phê duyệt
 • C # có nguồn gốc từ ngôn ngữ C và C ++, kế thừa hiệu năng mạnh mẽ
 • C # hướng đối tượng
 • C # định hướng thành phần
 • C # có cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ và thanh lịch
 • C # tạo ra các chương trình hiệu quả cao
 • C # có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính
 • C # là một phần của khung .Net
Với những lý do trên khiến C # trở thành ngôn ngữ chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi cho web, windows, bảng điều khiển, ứng dụng khác.
7. XML
XML được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu qua internet.
 • XML là viết tắt của eXtensible Markup Language
 • XML là một ngôn ngữ đánh dấu giống nhiều HTML
 • XML được thiết kế để tự mô tả
 • XML để đơn giản hóa mọi thứ
 • XML là một đề cử của W3C
 • XML không có các thẻ được xác định trước
XML để tác giả tài liệu XML phải xác định cả thẻ và cấu trúc tài liệu.